image

Den fri Hestehaveskole og Naturbørnehaven Følfod

Billedet på sidehoved

”Robuste børn og unge klar til fremtiden”

Den fri Hestehaveskole er en friskole med ca. 200 elever og 20 års friskoleerfaring. Udover friskole har vi også en SFO og Naturbørnehaven Følfod med 50 børn.

Det er vigtigt for os, at vores elever oplever og lærer at være en del af et forpligtigende fællesskab, der fordrer respekt, hensyntagen og medansvar overfor sig selv, andre og for helheden. Derfor starter vi hver dag med fælles morgensamling. I et trygt fællesskab sættes mange individuelle kræfter fri til at blomstre og udvikle sig.

Med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, vil vi gerne præge børnene til at blive glade, robuste og socialt ansvarlige medmennesker klar på at tage del i fremtidens muligheder.

Trygheden ved at trives og lysten til at lære står som meget centrale begreber i vores skolehverdag. Vi prioriterer såvel boglige som kreative fag højt, og vi har en oplevelse af at sende vores elever videre ud i samfundet stående på et solidt fundament og med lyst og mod til meget mere.

Kig forbi, det er et godt sted at være barn og voksen. Velkommen på Den fri Hestehaveskole.